Het Medische Kindzorgsysteem
 


Het Medische Kindzorgsysteem

Zieke kinderen hebben recht op goede zorg, ook buiten het ziekenhuis. Dit staat beschreven in het Verdrag inzake de Rechten van het kind. Om deze rechten goed na te kunnen leven hebben verschillende partijen betrokken bij de zorg voor zieke kinderen een nieuw systeem ontwikkeld: het Medische Kindzorgsysteem (MKS). In het MKS zijn de rechten uit het verdrag vertaald naar het Handvest Kind en Zorg en naar aanleiding daarvan is een nieuw kwaliteitskader en een nieuwe werkwijze ontwikkeld.

Het MKS treedt in werking als bekend is dat het kind het ziekenhuis mag verlaten tot aan het moment dat (verpleegkundige) zorg buiten het ziekenhuis niet langer nodig is. Het MKS gaat dus om het indiceren, organiseren, bijstellen en eventueel afsluiten van (verpleegkundige) zorg buiten het ziekenhuis voor kinderen tot 18 jaar. Staatssecretaris Van Rijn heeft in een voortgangsbrief deze systematiek onderschreven als nieuwe landelijke werkwijze en steunt de implementatie van het MKS.

 


 

 

Wilt u meer informatie over de visie, de systematiek, ontwikkelingen, MKS proeftuinen en hoe u deze kennis in uw eigen omgeving kunt toepassen zodat heel Nederland straks werkt met het Medische Kindzorgsysteem?

Bezoek dan de website van het MKS programmabureau


Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ondersteunt het MKS programma.
 

  


 
 

  

Wilt u weten hoe u in uw ziekenhuis of zorgorganisatie dagelijks kunt werken volgens het MKS door middel van een ondersteunend digitaal systeem? Dan kunt u kiezen voor ‘MKS online’ waarin het kind en het gezin, de kinderverpleegkundige binnen en buiten het ziekenhuis en de kinderarts met elkaar kunnen samenwerken in een digitale omgeving. Durft u regie voor kind en ouder in de dagelijkse praktijk echt voorop te zetten? 

Lees meer over MKS online

  


 

Wilt u alles leren over het Medische Kindzorgsysteem? Volg dan de e-learning 'Indiceren en Organiseren van Medische Kindzorg Thuis' van Learning by lvy. De e-learning is geaccrediteerd en is gratis te downloaden voor iedereen die betrokken is bij de zorg voor zieke kinderen binnen en buiten het ziekenhuis. Beschikbaar voor tablets en PC’s.  

Klik hier voor meer informatie en inschrijven